BIẾN TẦN ATV61

Các Model Sản Phẩm
ModelĐiện áp (V)Công Suất (kW)
ATV 61H075M3
200/240 V
1 Phase
0.37
ATV 61HU15M30.75
ATV 61HU22M31.5
ATV 61HU30M32.2
ATV 61HU40M33
ATV 61HU55M34
ATV 61HU75M35.5
ATV 61H075M3
200/240 V
3 Phase
0.75
ATV 61HU15M31.5
ATV 61HU22M32.2
ATV 61HU30M33
ATV 61HU40M34
ATV 61HU55M35.5
ATV 61HU75M37.5
ATV 61HD11M3X11
ATV 61HD15M3X15
ATV 61HD22M3X22
ATV 61HD30M3X30
ATV 61HD37M3X37
ATV 61HD45M3X45
ATV 61HD55M3X55
ATV 61HD75M3X75
ATV 61HD90M3X90
ModelĐiện áp (V)Heavy duty (kW)Normal duty(kW)
ATV 61H075N4
380/480 V
3 Phase
0.75
ATV 61HU15N41.5
ATV 61HU22N42.2
ATV 61HU30N43
ATV 61HU40N44
ATV 61HU55N45.5
ATV 61HU75N47.5
ATV 61HD11N411
ATV 61HD15N415
ATV 61HD18N418.5
ATV 61HD22N422
ATV 61HD30N430
ATV 61HD37N437
ATV 61HD45N445
ATV 61HD55N455
ATV 61HD75N475
ATV 61HD90N490
ATV 61HC11N4110
ATV 61HC13N4132
ATV 61HC16N4160
ATV 61HC22N4200220
ATV 61HC25N4250
ATV 61HC31N4280315
ATV 61HC40N4355400
ATV 61HC50N4500
ATV 61HC63N4560630
Comments