BIẾN TẦN ATV650


ModelĐiện áp (V)Công Suất (kW)
ATV650U07N4
380/480V
3 Phsse
0.75
ATV650U15N41.5
ATV650U22N42.2
ATV650U30N43
ATV650U40N44
ATV650U55N45.5
ATV650U75N47.5
ATV650D11N411
ATV650D15N415
ATV650D18N418.5
ATV650D22N422
ATV650D30N430
ATV650D37N437
ATV650D45N445
ATV650D55N455
ATV650D75N475
ATV650D90N490
ATV630C13N4132
ATV630C16N4160
ATV630C22N4220
ATV630C25N4250
ATV630C31N4315Comments