PLC SCHNEIDERModiconTM là tên đầu tiên của bộ điều khiển logic lập trình (PLC). Người phát minh ra PLC, Modicon đã giới thiệu PLC - Modicon 048 - vào năm 1968. Phát minh này đã thay đổi thiết kế hệ thống theo hướng từ hệ thống rơle cứng có dây phức tạp đến hệ thống tự động hóa giúp giảm thời gian, công sức và chi phí liên quan đến sửa đổi một quy trình như trước đây. Vào năm sau, Schneider Electric đã giúp mở rộng tầm với của công nghệ Modicon trên toàn thế giới.

Ngày nay, Gia đình Modicon vẫn liên tục cải tiến, định hình công nghệ trong kết nối các máy móc và quy trình hiện đại. Họ Modicon của PLC và Bộ điều khiển lập trình tự động hóa (PAC) vẫn đại diện cho sự đổi mới, cung cấp đầy đủ các giải pháp đáp ứng đầy đủ nhu cầu tự động, từ hệ thống HVAC, Bơm nhỏ đến những nhu cầu trong các máy trang bị tự động hóa tiên tiến.


PLC Modicon M171 và Modicon M172:

Dành cho ứng dụng HVAC and pumping.

Tối đa hóa lợi nhuận và hiệu quả năng lượng thông qua các ứng dụng viết sẵn, bao gồm ba loại:

M171 — Tối ưu hóa cho các máy đơn giản và nhỏ gọn(không nối mạng)

M171 — Trang bị cho hệ thống BMS và các máy cần nối mạng.

M172 — Trang bị cho các máy lớn và có khả năng kết nối mạng.

Có các Onboard module  và Remote Module; hổ trợ modbus serial, modbus TCP, BACnetTM MS/TP, BACnet IP, LonWorks.PLC Modicon M221:

Modicon M221 là bộ điều khiển được thiết kế dành cho các máy đơn giản cỡ vừa và nhỏ gồm hai loại:

Modicon M221 controllers offer excellent connection capacity and customization options

Modicon M221 book controllers offer very small dimensions and a wide choice of connections

Chỉ cần dùng một chương trình(miễn phí) trong việc viết chương trình, chuẩn đoán và vận hành thử .

PLC Modicon M241 và Modicon M251:

Modicon M241 là bộ điều khiển được thiết kế dành cho các máy hiệu năng cao bao gồm các chức năng điều khiển tốc độ chính xác, điều khiển vị trí..CPU có hai loại 24I/O và 40I/O.

Modicon M251 rất phù hợp để điều khiển nhiều máy nhờ vào hai cổng truyền thông tích hợp sẵn, không có I / O onboard trên CPU người dùng có thể sử dụng các mô đun TM4 và TM3 để mở rộng.

Tiết kiệm chi phí khi trang bị cho máy nhờ vào các chức năng nhúng:

• Chức năng web server trên mạng Ethernet, CANopen®, Serial và cổng USB đổ chương trình 

PID control, 08 cổng vào high-speed counter và cổng ra phát xung điều khiển vị trí.

Tốc độ sử lý CPU: 22 ns/1 lệnh boolean, RAM: 64 MB

Dung lương CPU: 128 K , DualCore CPU, Flash memory: 128 MB
Modicon I/O modules:

Dùng cho PLC Modicon M221, M241, M251

Mở rộng lên đến bảy mô-đun I / O cục bộ (digital và Analog) và lên đến 14 với các mô đun giãn nở

- Có 26 loại digital I/O modules:

• 24 VDC or 120 VAC inputs

• Relay or transistor outputs

• Sink and source modules

• Screw/spring/HE10 terminals

• 7I/16O/4M

• 18 analog I/O modules

• 12 bit/11 bit + sign

• 16 bit/15 bit + sign

• Very fast read/transfer time

(configurable): 1 or 10 ms

• 6I/4O/4M

• 4 TI

- 03 module chuyên dụng:

• Transmitter/receiver

• TeSysTM Link

- 05 module an toàn: 

• Light curtain/E-Stop

• Pressure pad/cable pull

TM4 comm modules 

TM3 expansion modules

TMC2 cartridges

Comments