PLC SCHNEIDER‎ > ‎

MODICON M238

Bộ điều khiển lập trình Modicon M238 cung cấp các giải pháp đơn giản và thông minh để đáp ứng hướng giải pháp toàn diện cho các OEM, giúp bạn đạt được giải pháp điều khiển tối ưu nhất cho từng yêu cầu của máy.

SoMachine là phần mềm giải pháp OEM để cài đặt, lập trình và vận hành toàn bộ hệ thống trong một môi trường phần mềm duy nhất, bao gồm logic, điều khiển chuyển động, HMI và các chức năng kết nối mạng liên quan.


Comments