PLC SCHNEIDER‎ > ‎

MODICON M241

Modicon M241 dòng micro PLC có sẵn cổng vào ra gồm hai module 24 I/O và 40 I/O tích hợp khả năng điều khiển vị trí và tốc độ, được thiết kế cho các máy nhỏ gọn đòi hỏi một vài tính năng cao cấp.

Comments