PLC SCHNEIDER‎ > ‎

MODICON M258

42 đến 2400 I/O 0.022µs trên một lệnh. Đây là bộ điều khiển được thiết kế cho các nhà chế tạo máy


Comments