PLC SCHNEIDER‎ > ‎

MODICON M580 ePAC

Modicon M580 ePAC được tích hợp Ethernet được tích hợp ngay trong lõi của nó tạo khả năng thiết kế kiến ​​trúc tự động hóa không giới hạnComments