CÀI ĐẶT CHẾ ĐỘ AUTO-MAN-FIRE CHO BIẾN TẦN ATV212

 

1. Sơ đồ đấu dây:

 

 

2. Cài đặt:

            2.1. Trả về mặc định nhà máy:

- Nhấn mode cho đến khi thấy “AUF”, nhấn mũi tên lên xuống (1) đến khi thấy TyP, chỉnh TyP=3, nhấn “ent” đến khi thấy chữ “Hello”

            2.2. Cài đặt các thông số động cơ:

- Làm như bước (1), vào menu “AUF”, chỉnh các thông số 

                        + uLu : Điện áp định mức động cơ

                        + uL : Tần số định mức động cơ

                        + tHr : Dòng bảo vệ nhiệt động cơ - chỉnh bằng dòng định mức động cơ

                        + F415: Dòng định mức động cơ

                        + ACC: Thời gian tăng tốc

                        + DEC: Thời gian giảm tốc

            2.3. Cài đặt chân R để đổi chế độ Auto/Man:

- Làm như bước (1), đến khi thấy F---, chỉnh các thông số

                        + F112 = 38 (R=1--> Man, R=0--> Auto)

                        + F200 = 0

                        + F207 = 3 (Khi đó ở chế độ manual, nhấn mũi tên lên xuống trên biến tần để chỉnh tốc độ, nhấn “ent” để lưu tốc độ đó lại, mỗi khi biến tần tắt nguồn và bật lại, biến tần sẽ chạy theo tốc độ đã được lưu)

            2.4. Cài đặt chân RES chạy chế độ Fire mode nếu có hỏa hoạn:

- Làm như bước (1), đến khi thấy F---, chỉnh các thông số

                        + F113 = 53 (khi đó kích chân RES sẽ kích hoạt chức năng Firemode)

                        + F650 = 1 hoặc 2 ( chọn chiều quay khi chạy fire mode )

                        + F659 = 0 (khi RES=1 thì biến tần chạy firemode, chỉ có thể dừng biến tần nếu ngắt nguồn)

                                    = 1 (khi RES=1 biến tần chạy firemode, khi RES=0 biến tần dừng fire mode)       

                                    = 2 (khi RES=0 biến tần chạy firemode, khi RES=1 biến tần dừng fire mode)

                        Tùy theo nhu cầu và sơ đồ mạch mà anh chỉnh thông số này

                        + F294 = tốc độ khi chạy fire mode

            2.5. Cài đặt các Relay:

- Cài relay RYA-RYC báo biến tần chạy: F130 = 14 (Relay đóng khi biến tần chạy, ngắt khi dừng)

- Cài relay FLA-FLC báo biến tần lỗi: F132 = 10 (Relay đóng khi biến tần lỗi, ngắt khi biến tần bình thường)