CÀI ĐẶT CHỨC NĂNG CHẠY PID LỰC CĂNG CHO BIẾN TẦN ATV71

CÀI ĐẶT ATV71 CHẠY CHỨC NĂNG PID LỰC CĂNG

1/ Nối load cell vào AI2


Nối biến trở vào ATV71

Chỉnh AI2 từ 0-10V

Input/output cfg --> AI2 configuration --> AI2 type --> Current

                                                     --> AI2 min value --> 0V

                                                         --> AI2 max value --> 10V

2/ Tắt các chức năng không tương thích

Function application --> Ref.operation --> Subtract ref 2 --> No ( chỉnh các thông số sum và subtract ref về No hết )

Function application --> Preset speed --> chỉnh các 2,4,6,8 Preset speed --> No

3/ Chỉnh chức năng PID

Function application --> PID regulator -->PID feedback ass --> AI2

                           --> Min PID feedback --> 0

              --> Max PID feedback --> 1000

                           --> Min PID reference --> 0

                           --> Max PID reference --> 1000

                               --> Act. internal PID reference -->No

Command --> ref 1 channel --> AI1

 Vận hành:

- Cho lệnh chạy vào biến tần (LI1=24V)

- Đặt mức điều khiển PID bằng biến trở. Có thể chỉnh được mức đặt từ 0-1000 ứng với mức lực căng cần chỉnh

- Biến tần sẽ tự điều chỉnh tốc độ để duy trì lực căng dây   

 

            Comments