CÀI ĐẶT THÔNG SỐ PID CHO BIẾN TẦN ATV310

Cài đặt biến tần ATV310 - Chức năng chạy PID điều khiển áp suất ổn định:

1/Trở về mặc định của nhà máy nếu cần (factory setting):
    - Vào menu ConF --> 102 = 64, nhấn Enter (nhấn vào núm xoay) giữ 2s

2/Cài đặt ngõ vào AI1 lấy tín hiệu từ cảm biến (4-20mA) :
    - ConF --> Full --> 400 --> 401 = 183
    406 = 02
    - ConF --> Full --> 200 --> 204 --> 204.0 = 0A
    --> 204.1 = 4
    Sơ đồ nối cảm biến:
 


3/ Cài đặt chức năng PID:
    - ConF --> Full --> 500 --> 59 --> 59.00 = 01
    --> 59.05 = 01 
    --> 59.11 = 0-100% (mức áp đặt)
    VD: Cảm biến 0-10bar, đặt 4 bar tức là ứng với 40% mức áp --> 59.11 = 40%

4/ Cài đặt cho biến tần dừng khi không sử dụng nữa (đã đủ áp):
    - ConF --> 512.0 = Tốc độ thấp, nếu đã đủ áp, biến tần chạy ở tốc độ này trong 1 thời gian    trước khi dừng hẳn
    - ConF --> Full --> 500 --> 59 --> 512.1 = thời gian chạy ở tốc độ thấp
    --> 59.20 = Ngưỡng chạy lại (%)
    VD: Cảm biến 0-10bar, biến tần chạy lại khi mức áp dưới 2 bar tức là ứng với 20% mức áp
    --> chỉnh 59.2 = 20%

5/ Cài các thông số động cơ
    Vào menu Conf --> Full --> 300  
    + 301 = 50Hz (Loại động cơ 50Hz)
    + 302 = Công suất định mức động cơ (xem trên nhãn động cơ)
    (303 = Cosphi của động cơ nếu 319 = 01)
    + 304 = Áp định mức động cơ (xem trên nhãn động cơ)
    + 305 = dòng định mức động cơ (xem trên nhãn động cơ)
    + 306 = tần số định mức động cơ (xem trên nhãn động cơ)
    + 307 = tốc độ định mức động cơ (xem trên nhãn động cơ)
    + 318 = 01 (làm auto tuning, nếu thành công thì sẽ trả về “02”)

** Nếu biến tần báo lỗi tuning (F028) thì làm lại
    Nếu vẫn báo lỗi tuning (F028) thì chỉnh 319 = 01, nhập lại các thông số động cơ (nhập cosphi – 303) và làm tuning lại
    + 309 = 06 (luật điều khiển dành cho bơm, quạt)

** Nếu chỉnh 309 = 06 - luật bơm, quạt mà khi biến tần dừng (sleep) bị báo lỗi thì
    đổi 309 = 00 (luật vector). Cài đặt 310=80%, 311=0%
    Vào menu Conf
    + 501.0 = thời gian tăng tốc (s)
    + 501.1 = thời gian giảm tốc (s)
    Vào menu Conf --> Full --> 600
    + 603 = 01
    + 604 --> 604.0 = Dòng định mức động cơ (cài đặt bảo vệ quá tải cho động cơ)

6/ Cài đặt relay R1B-R1C báo lỗi và logic output LO+ LO- báo Run/Stop
    - ConF --> Full --> 200 --> 205 = 01 (R1B_R1C đóng vào khi có lỗi)
    --> 206 --> 206.0 =02; 206.1 = 00 (LO đóng vào khi chạy)

Phụ lục:
    Test biến tần khi không có động cơ:
    ConF --> Full --> 600 --> F605=0
Comments