THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT

LV429557 LV429556 LV429555 LV429554 LV429553 LV429552 LV429551 LV429550 LV430311 LV430310 LV431111 LV431110 Reference LV429567 LV429566 LV429565 LV429564 LV429563 LV429562 LV429561 LV429560 LV430321 LV430320 LV431121 LV431120 Reference 3P 4P Unit Price LV429637 LV429636 LV429635 LV429634 LV429633 LV429632 LV429631 LV429630 LV430631 LV430630 LV431631 LV431630 LV432676 LV432876 Reference LV429647 LV429646 LV429645 LV429644 LV429643 LV429642 LV429641 LV429640 LV430641 LV430640 LV431641 LV431640 LV432677 LV432877 Molded Case Circuit Breaker Compact NSX fixed N/H type Compact NSX molded case circuit breakers Compliance with IEC 947-2 Available for so many types of trip unit: MA, TMD and Micrologic 1, 2, 5/6 A or E trip unit from 100 to 630A Easy to communication MCCB Compact NSX Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 947-2 Có nhiều loại trip unit: MA (bảo vệ từ), TMD (từ nhiệt) và Micrologic 1, 2, 5/6 A hoặc E cho dãy sản phẩm từ 100A đến 630A Truyền thông dễ dàng Compact NSX100/160/250N equiped with TMD trip unit, Compact NSX400/630N equiped with Micrologic 2.3, Icu=50kA 415V Compact NSX 100N Compact NSX 160N Compact NSX 250N Compact NSX 400N Compact NSX 630N Reference 3P 4P Unit Price LV429847 LV429846 LV429845 LV429844 LV429843 LV429842 LV429841 LV429840 LV430841 LV430840 LV431831 LV431830 LV432693 LV432893 Reference LV429857 LV429856 LV429855 LV429854 LV429853 LV429852 LV429851 LV429850 LV430851 LV430850 LV431841 LV431840 LV432694 LV432894 Compact NSX100/160/250H equiped with TMD trip unit, Compact NSX400/630H equiped with Micrologic 2.3, Icu=70kA 415V Compact NSX 100H Compact NSX 160H Compact NSX 250H Compact NSX 400H Compact NSX 630H Type Rating Unit Price Reference 3P 4P Unit Price LV429677 LV429676 LV429675 LV429674 LV429673 LV429672 LV429671 LV429670 LV430671 LV430670 LV431671 LV431670 LV432695 LV432895 Reference LV429687 LV429686 LV429685 LV429684 LV429683 LV429682 LV429681 LV429680 LV430681 LV430680 LV431681 LV431680 LV432696 LV432896 - For circuit breaker equipped electronic trip unit Micrologic 5/6 A or E, or MA trip unit motor protection, please consult us - Trường hợp có nhu cầu về CB có trang bị tríp điện tử Micrologic 5/6 A hoặc E, hoặc loại MA trip unit bảo vệ động cơ, liên hệ với chúng tôi Molded Case Circuit Breaker Compact NSX plug-in/ drawout B/F/N/H type Compact NSX molded case circuit breakers Compliance with IEC 947-2 Available for so many types of trip unit: MA, TMD and Micrologic 1, 2, 5/6 A or E trip unit from 100 to 630A Easy to communication MCCB Compact NSX Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 947-2 Có nhiều loại trip unit: MA (bảo vệ từ), TMD (từ nhiệt) và Micrologic 1, 2, 5/6 A hoặc E cho dãy sản phẩm từ 100A đến 630A Truyền thông dễ dàng Please contact our distributors or Schneider Electric for further information. Vui lòng liên hệ nhà phân phối hoặc Schneider Electric để biết thêm chi tiết 72 Plug-in kit (*) NSX100/160/250 NSX400/630 Unit price (excl.VAT) in USD Type Unit Price 221.31 523.04 Reference 3P 4P Unit Price LV429289 LV432538 Reference LV429290 LV432539 171.09 453.89 Withdrawable kit (**) NSX100/160/250 NSX400/630 Type Rating Unit Price 221.31 147.48 50.93 523.04 315.60 73.77 Plug-in kit Chassis side plates for base Chassis side plates for breaker Plug-in kit Chassis side plates for base Chassis side plates for breaker Reference 3P 4P Unit Price LV429289 + LV429282 + LV429283 LV432538 + LV432532 + LV432533 Reference LV429290 + LV429282 + LV429283 LV432539 + LV432532 + LV432533 171.09 147.48 50.93 453.89 315.60 73.77 (**) Withdrawable version = fixed/FC device + withdrawable kit Compact NSX loai withdrawable bao gồm CB loại fixed (đấu nối phía trước) và Withdrawable kit (*) Plug-in version = fixed/FC device + Plug-in kit Compact NSX loai Plug-in bao gồm CB loại fixed (đấu nối phía trước) và plug-in kit www.dienhathe.xyz Molded Case Circuit Breaker Compact NSX accessories Earth leakage protection modules motormechanism for remote operation and electrical auxiliaries Module bảo vệ chống dòng rò Động cơ đóng cắt MCCB để điều khiển từ xa và các phụ kiện Motor mechanism for NSX100/160/250/400 & 630 (*) MT100/160 MT250 MT400/630 AC 50/60Hz DC AC 50/60Hz DC AC 50/60Hz DC Unit price (excl.VAT) in USD Description 220/240 380/415 24/30 250 220/240 380/440 24/30 250 220/240 380/440 24/30 250 Operation voltage Motor mechanism module supplied with SDE adapter Unit Price 408.69 408.69 1,185.24 1,185.24 504.03 504.03 1,185.24 1,185.24 932.36 932.36 1,185.24 1,185.24 Reference LV429434 LV429435 LV429436 LV429439 LV431541 LV431542 LV431543 LV431546 LV432641 LV432642 LV432643 LV432646 Vigi module (Earth leakage protection) for NSX100 to NSX630 NSX100/160 NSX250 NSX400/630 Type of breaker MH ME MH MB Type 0.03 - 10 0.3 0.03 - 10 0.3 - 30 Sensitivity (A) Adjustable Fixed Adjustable Adjustable 3P 4P 3P 4P 3P 4P 3P 4P Pole Unit Price 468.70 551.23 412.93 485.41 560.12 689.66 848.07 976.32 Reference LV429210 LV429211 LV429212 LV429213 LV431535 LV431536 LV432455 LV432456 Electrical auxiliaries for NSX100 to NSX630 Auxiliary switch (changeover) Shunt trip (MX) Under voltage (MN) SDx output module for Micrologic SDTAM contactor tripping module (early-break thermal fault signal) for Micrologic 2.2-M/6.2E-M Type of breaker AC 50/60Hz DC AC 50/60Hz DC Time day OF, SD,or SDE or SDV SDE adapter, mandatory for trip unit TM, MA or Micrologic 2 24 48 220/240 380/415 24 48 125 250 24 220/240 380/415 24 48 250 220/240 VAC 24/415VAC/DC Unit Price 27.40 16.13 57.22 59.51 59.51 59.51 59.51 59.51 81.91 81.91 59.40 86.29 86.29 55.80 58.26 65.13 142.20 301.47 309.40 Reference 29450 LV429451 LV429384 LV429385 LV429387 LV429388 LV429390 LV429392 LV429393 LV429394 LV429404 LV429407 LV429408 LV429410 LV429412 LV429414 LV429427 LV429532 LV429424 Please contact our distributors or Schneider Electric for further information. Vui lòng liên hệ nhà phân phối hoặc Schneider Electric để biết thêm chi tiết 73 www.dienhathe.xyz Molded Case Circuit Breaker Compact NSX accessories Rotary handle, locking and interlocking Connection accessories Tay nắm kiểu xoay, khoá và khoá liên động Phụ kiện kết nối Please contact our distributors or Schneider Electric for further information. Vui lòng liên hệ nhà phân phối hoặc Schneider Electric để biết thêm chi tiết 74 Compact NSX accessories - Rotary handle, locks and interlocking Rotary handle, locks, interlocking for NSX100/160/250 Rotary handle Locks Interlocking Unit price (excl.VAT) in USD Description Direct rotary handle Extended rotary handles Toggle locking device for 1 to 3 padlocks (removable) Toggle locking device for 1 to 3 padlocks (fixed) Locking of rotary handle Mechanical interlocking for circuit breaker Interlocking with key for rotary handle Keylock adapter Keylock (Ronis) with toggles with rotary handle Keylock kit Keylock (Ronis) Keylock adapter Keylock (Ronis) with toggles with rotary handle Keylock kit Keylock (Ronis) Type Unit Price 39.63 81.76 10.46 32.86 13.71 57.52 120.30 193.43 13.71 130.82 Reference LV429337 LV429338 29370 LV429371 LV429344 41940 LV429354 LV429369 LV429344 41950 Rotary handle, locking, interlocking for NSX400/630 Rotary handle Locks Interlocking Description Direct rotary handle Extended rotary handles Toggle locking device for 1 to 3 padlocks (removable) Toggle locking device for 1 to 3 padlocks (fixed) Locking of rotary handle Mechanical interlocking for circuit breaker Interlocking with key for rotary handle Type Unit Price 73.19 127.09 10.46 26.53 20.38 57.52 169.11 199.21 20.38 130.82 Reference LV432597 LV432598 29370 LV432631 LV432604 41940 LV432614 LV432621 LV432604 41950 Compact NSX accessories - Connection accessories Accessories for NSX100/160/250 Rear connection Terminal extension Terminal shields 25/100A external neutral CT NS retrofit front cover (small cut-out) 150/250A external neutral CT Torque limiting screws (set of 12) Description Short Long Spreader (supplied with interphase barriers) Short (1 pcs) Long (1pcs) Interphase barriers Type 3P 4P 3P 4P 3P 4P set of 6 Pole Unit Price 55.81 69.28 20.38 23.52 4.46 7.30 15.67 17.30 13.53 281.93 8.73 264.62 60.40 Reference LV429235 LV429236 LV431563 LV431564 LV429515 LV429516 LV429517 LV429518 LV429329 LV429521 LV429528 LV430563 LV429513 Accessories for NSX400/630 Rear connection Terminal extension Terminal shields 400/630A external neutral CT NS retrofit front cover (small cut-out) Torque limiting screws (set of 12) IP40 escutcheon for all control types Description Short Long Spreader (supplied with interphase barriers) Short (1 pcs) Long (1pcs) Long for spreaders, 52.5mm supplied with insulation plate Interphase barriers Type 3P 4P 3P 4P 3P 4P 3P 4P set of 6 set of 12 Pole Unit Price 61.38 113.10 74.34 94.12 19.99 22.93 25.21 27.58 61.20 61.20 19.22 30.98 331.14 61.53 41.10 Reference LV432475 LV432476 LV432490 LV432491 LV432591 LV432592 LV432593 LV432594 LV432595 LV432596 LV432570 LV432571 LV432575 LV432513 LV432558

Comments